Diplomam Hazır mı?

Değerli mezunumuz Tüm derslerinizi tamamladıktan sonra mezuniyet hakkı kazanmış iseniz Diplomanızın elektronik ortamda hazırlanma sürecini sisteme giriş yaparak takip edebilirsiniz.

"SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARA VERİLECEK BELGELERİN DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE"

sine göre;Başarı Belgesi ,Üstün Başarı Belgesi, Önlisans Diploması, Lisans Diploması, Yüksek Lisans Derecesini Haiz Lisans Diploması, Lisansüstü; Diploması, Diploma Eki elektronik ortamda imzalanır.

Diploma, diploma eki, sertifikalar ve geçici mezuniyet belgesi yalnızca hak sahiplerinin kendilerine ya da noter onaylı vekaletnamelerini ibraz eden vekillerine teslim edilir. Diploma ve diploma eki, öğrenciye daha öceden geçici mezuniyet belgesi verilmiş ise geçici mezuniyet belgesinin aslının iadesi halinde imza karşılığında teslim edilir. Vefat eden öğrencinin diploması, istekleri halinde kanuni mirasçılarına verilir.